Дөрвөн цуврал бүтээгдэхүүн

time

Цагийн хэсгүүд

Үүнд: ширээний цаг, ханын цаг, шүршүүрийн цаг, проекцийн цаг, радио цаг, аяллын цаг, аналог цаг гэх мэт;

Time Pieces
weather

Цаг уурын станц

Үндсэн цаг уурын станц, өнгөт цаг уурын станц, олон сувгийн цаг уурын станц, гүйлтийн хэмжигч гэх мэт;

Weather Station
weather

Термо-гигрометр

Үүнд үндсэн термо-гигрометр, утасгүй термо-гигро станц, IN&OUT термо-гигрометр гэх мэт;

Thermo-hygrometer:
weather

Хүнсний термометр

Үүнд эвхэгддэггүй хүнсний термометр, эвхэгддэг хүнсний термометр орно.

Food thermometer